top of page

BYGGESAK:

Flere av våre takstmenn har meget god kompetanse på byggesak og noen har sentral godkjenning om ansvarlig søker. Har du et lite eller stort prosjekt på gang, Spør oss om hjelp til  byggesak. her  Vi har også meget god kompetanse på klager i byggesak, ofte der tidligere ansvarlig søker har gitt opp, kan vi se på saken på nytt og i samarbeid med landets dyktigste advokater, får vi ofte frem endringer i kompliserte byggesaker som andre har gitt opp.

ARKITEKTURPROSJEKTERING:

Enkelte av våre takstmenn har god kompetanse på arkitekturprosjektering

Tegninger til byggesak 

De fleste kommunene krever tegninger av høy kvalitet.

Spør oss om råd her

FERDIGATTEST:

Mange boligselgere oppdager at de mangler ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, når de skal selge. Megler vil da typisk ikke starte salsgsprosessen før disse dokumenter er fremskaffet.  Våre erfarne takstmenn kan bistår her med å få frem ferdigattest på allrede utførte arbeider.

UAVHENGIG KONTROLL:

Når bad er bygget i nye boliger eller i kjellere som blir bruksendret, er det krav til kontroll av fuktsikring. Våre takstmenn har kompetanse til å utføre dette

Spør oss om råd her

BRUKSENDRING AV KJELLER OG LOFT:

Kjøper du en bolig som kjelleren eller loftet allerede er tatt i bruk, eller har du kanskje planer om å få dette bruksendret slik at du kan leie ut arealet lovlig, for å spe på med inntekene? Vi kan bistå med søknad om dette selv om arbeidene allerede er utført  eller gi deg råd om hva som kreves for å få kjelller og loft godkjent til varig opphold og dermed kan lovlig leies ut.

Spør oss om råd her

KONTROLL AV UTFØRELSE:

Alle våre takstmenn kan utføres kontroll av våtrom som gjelder for alle nye boliger som bygges. Hvis du er byggmester/ entreprenør/ boligprodusent og trenger uavhengig kontroll av våtrom

kan du sende oss en forespørsel

Her

ULOVLIGE BYGGESAKER:

Flere boligkjøpere oppdager i forbindel med reklamasjon at det også er feil i byggesak; Ulovlige innredet kjelelr og loft, tilbyg og fasadeendringer som ikke er byggemeldt. Oslo Takstkontor AS  har kompetente takstmenn som kan hjelpe deg med å få omsøkt ulovlige saker

PROSJEKTETERING:

Avhengig hva som skal bygges, skal det prosjekteres.

Følgende punkter er viktig og skal ansvarsbelegges:

  • Geoteknikk/grunnforhold

  • Overvannsprosjektering

  • Konstruksjonsikkerhet

  • Betong/tre/stålkonstrukjsoner.

  • Bygningsfysikk

  • Energiteknikk

  • Brannkonsept/teknikk.

Spør oss om råd her

KONTROLL AV UTFØRELSE:

Alle våre takstmenn kan utføres kontroll av våtrom som gjelder for alle nye boliger som bygges. Hvis du er byggmester/ entreprenør/ boligprodusent og trenger uavhengig kontroll av våtrom

kan du sende oss en forespørsel

Her

BYGGELEDELSE:

Når du har fått byggetillatelse, er neste steget å få gjennomført dette iht. tegninger, beskrivelser og ikke minst budsjett.

Oslo Takstkontor AS  har kompetente takstmenn som kan hjelpe deg med gjennomføringen med alt fra byggesak til budsjettering og byggeledelse.(byggherreombud) som er din byggeleder og som hjelper deg med gjennomføring av byggemøter, prosjektledelse og hjelpe til å sjekke mottatte faktura før de utbetales.

 

Vi kontrollerer arbeidet slik at det faktisk er utført både med riktig kvalitet og til rett pris. Dette gjelder både om du er privatperson eller firma og trenger hjelp

Spør oss om råd her

bottom of page